MICROSOFT

COMMERCIAL
דור, ניתאי ואריאל בפרסומת למייקרוסופט 2020 /// 14.1.2021